Bedrijfsnaam: Alblasfotografie//Adinda Alblas
Postadres & vestigingsadres: Ferdinand Bolstraat 11, 6717 PD Ede
Telefoon: +31634242860
E-mailadres: alblasfotografie@gmail.com
Website: www.alblasfotografie.com


Alblasfotografie is als volgt te bereiken:

Alblasfotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Alblasfotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Alblasfotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Alblasfotografie op via alblasfotografie@gmail.com. Alblasfotografie.com is een website van Alblasfotografie.

Beveiligen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar alblasfotografie@gmail.com.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op de website van Alblasfotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Alblasfotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

In kaart brengen websitebezoek

Alblasfotografie verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen met anderen

Alblasfotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met jou tot stand komt. Als er wel een overeenkomst is aangegaan zullen persoonsgegevens 7 jaar bewaard worden i.v.m. de Belastingwet. Voor Google Analytics zal dit 26 maanden zijn.

Hoe lang Alblasfotografie gegevens bewaart

Alblasfotografie verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail) contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. Daarnaast kan Alblasfotografie jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht in het afhandelen van jouw betaling. Indien nodig verwerkt Alblasfotografie ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Waarom Alblasfotografie gegevens nodig heeft

Alblasfotografie kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Alblasfotografie en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Alblasfotografie verstrekt.

Alblasfotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres
– Overige gegevens die je verstrekt aan Alblasfotografie

Persoonsgegevens die worden verwerkt

privacyverklaring